Emalia ftalowa do podłóg EKOLAK

Parametry techniczne
Stopień połysku połysk
Miejsce stosowania wewnętrzna i zewnętrzna
Wydajność do 12 m2/l
Termin ważności  24 miesięcy
 Dostępne opakowania 1L, 2,5L
 • Wysoki połysk
  Dobra przyczepność do podłoża
  Duża wytrzymałość mechaniczna
  Wysoka trwałość wymalowań
  Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

  ZASTOSOWANIE
  Emalia przeznaczona jest głównie do malowania podłóg a także przedmiotów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Emalia może być stosowana do wymalowań zewnętrznych. Tworzy powłoki nawierzchniowe gładkie, bez marszczeń, z wysokim połyskiem.

  KOLOR
  3 kolory: orzech jasny, orzech średni, mahoń

  APLIKACJA
  Podłoże powinno być suche, bez kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń. Miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną. Zniszczone powłoki farb olejnych, źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić, w razie potrzeby ubytki wyrównać kitem szpachlowym, odsłonięte podłoże zagruntować. Podłogi pastowane bardzo dokładnie odtłuścić – całą podłogę zmyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

  Emalię starannie wymieszać. W zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych i olejnych lub benzyną lakową do lepkości roboczej w ilości max 10%. Malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem lub wałkiem gąbkowym. Kolejną warstwę nakładać po upływie co najmniej 6 h od wymalowania poprzedniej. Wytrzymałość użytkową powłoka uzyskuje po 7 dniach licząc od nałożenia ostatniej warstwy.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.


Paleta kolorów
 • orzech jasny
 • orzech średni
 • machoń