Emalia podkładowa antykorozyjna EKOLAK

Parametry techniczne
Stopień połysku mat
Miejsce stosowania wewnętrzna i zewnętrzna
Wydajność 8- 12 m2/l
Termin ważności  24 miesięcy
 Dostępne opakowania 500ML, 1L, 10L
 • Matowa farba antykorozyjna, ftalowa do wstępnego malowania powierzchni metalowych w celu zabezpieczenia przed korozją i wilgocią.

  Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  Zabezpiecza przed korozją
  Nie zawiera związków chromu i ołowiu
  Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

  ZASTOSOWANIE
  Przeznaczona do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń celem zabezpieczenia ich przed korozją. Zaleca się stosować ją jako podkład pod następujące farby ftalowe, ftalowe modyfikowane i  nitrocelulozowe.

  KOLOR
  3 kolory: tlenkowy czerwony, szary, czarny

  APLIKACJA
  Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być czyste, suche, wolne od kurzu i luźnych fragmentów. Podłoża stalowe i żeliwne powinny być dokładnie oczyszczone w sposób mechaniczny z rdzy i łuszczących się starych powłok oraz odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną.

  Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W przypadku narażenia powłoki na średnie lub wysokie obciążenie korozyjne zaleca się nakładanie dwóch warstw farby w odstępach około 3 godzin. Farby nawierzchniowe należy nakładać po 24 godzinach, a w przypadku wyrobów nitrocelulozowych i chlorokauczukowych po 72 godzinach. W razie potrzeby farbę rozcieńczać rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych. Nanosić przy pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natrysku pneumatycznego.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.


Paleta kolorów
 • szary
 • czerwony tlenkowy
 • czarny