Farba akrylowa wewnętrzna jednowarstwowa BIEL

Parametry techniczne
Stopień połysku mat
Miejsce stosowania wewnętrzna
Wydajność 8-12 m2/l
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 2,5L, 5L, 10L
  • Zapewnia piękne, matowe wykończenie
  • Super-biała
  • Wyróżnia się bardzo dobrym kryciem
  • Tworzy powłoki odporne na mycie wodą z dodatkiem detergentu
  • Wewnętrzna

  ZASTOSOWANIE
  Wysokiej jakości farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Nadaje się na powierzchnie wykonane z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i materiałów drewnopochodnych. Jest bardzo łatwa w aplikacji i zapewnia bardzo wysoki poziom krycia i śnieżnobiałą biel.

  KOLOR
  Biały

  APLIKACJA
  Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia pęknięć i ubytków w podłożu oraz wyrównania powierzchni należy zastosować odpowiednią masę szpachlową. Wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem należy zmatowić. Sypkie i bardzo chłonne podłoża zagruntować preparatem o własnościach wiążących podłoża. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności.

  Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1 – 2 warstwy farby za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. W temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50% farba schnie ok. 2 godziny. Kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedniej, tj. po upływie 2-4 godzin.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.