Farba akrylowa zewnętrzna ELEWACJA

Parametry techniczne
Stopień połysku mat
Miejsce stosowania zewnętrzna
Wydajność 8-10 m2/l
Termin ważności  24 miesięcy
 Dostępne opakowania 3L, 5L i 10L
  • Doskonale kryjąca i wydajna
  • Łatwa w czyszczeniu
  • Elastyczna – wyjątkowo odporna na zmienne warunki  atmosferyczne
  • Tworzy powłokę gładką i matową – bez zmarszczeń, spękań i połysku
  • Paro-przepuszczalna

  ZASTOSOWANIE

  Wskazana jest do malowania powierzchni narażonych na zabrudzenia i poddawanych znacznym obciążeniom użytkowym – dzięki wysokiej odporności na ścieranie oraz niskiej nasiąkliwości doskonale sprawdza się w miejscach wyeksponowanych na tego typu działanie: na elewacjach szkół, sklepów, obiektów sportowych, obiektów usytuowanych wzdłuż szlaków komunikacyjnych, na klatkach schodowych, korytarzach, itp. Rodzaje malowanego podłoża – tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikatowych.

  KOLOR

  Biały.

  APLIKACJA

  Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować emulsją gruntującą.

  Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż:
  – dla tynków mineralnych przed upływem 4÷6 tygodni,
  – dla tynków akrylowych przed upływem 7 dni

  Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę należy rozcieńczyć, dodając maksymalnie 5% wody. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW

  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.