Farba na plamy i zacieki podkładowa

Parametry techniczne
pyłosuchość  20- 30 min
suchość w dotyku 1- 2 godz.
całkowita suchość 24 godz.
termin ważności 10 lat
dostępne opakowania 400 ml
 • Łatwa w użyciu farba do zamalowywania trwałych plam wewnątrz pomieszczeń.

  • Zabezpiecza przed działaniem wilgoci
  • Wysoki poziom krycia
  • Zapewnia izolację powierzchni przed ponownym pojawieniem się plam
  • Do użytku wewnątrz pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE
  Może być stosowana na tynki mineralne, płyty kartonowo-gipsowe, beton, tapety papierowe a także na dobrze związane z podłożem powłoki farb emulsyjnych i rozpuszczalnikowych.

  KOLOR
  biały

  APLIKACJA
  Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, zwarte, wolne od kurzu i luźnych fragmentów. Powierzchnie zagrzybione należy przed malowaniem oczyścić środkiem dezynfekującym. Powłoki wymagające odtłuszczenia umyć wodą z dodatkiem detergentu. Stare powłoki, źle przylegające należy usunąć, a ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową.

  Przed użyciem energicznie wstrząsać ok. 1 min i wykonać natrysk próbny. Nanosić w formie kilku cienkich warstw, z odległości ok. 25-30cm. Zachować 10-15min odstępu między warstwami, nie dłuższy niż 1 godz. Powłoki suche w dotyku po 1- 2 godzinach, całkowite wyschnięcie po 24 godzinach. Podczas malowania zapewnić dobrą wentylację. Optymalna temperatura stosowania: +16°C do +25°C. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę: odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć przycisk przez ok. 3 sekundy.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.