Farba podkładowa

Parametry techniczne
pyłosuchość 20- 30 min
suchość w dotyku 1- 2 godz.
całkowita suchość 72 godz.
termin ważności 10 lat
dostępne opakowania 400 ml
 • Podkład  do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i żeliwnych celem zabezpieczenia ich przed korozją.

  • Zabezpiecza przed korozją
  • Zwiększa przyczepność podłoża
  • Odporna na uderzenia i zarysowania
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE
  Przeznaczona do gruntowania elementów żeliwnych i stalowych.

  KOLOR
  Biały

  APLIKACJA

  Powierzchnie osuszyć, oczyścić z tłuszczu.

  Przed użyciem energicznie wstrząsać ok. 1 min i wykonać natrysk próbny. Nanosić w formie kilku cienkich warstw, z odległości ok. 25-30cm. Zachować 10-15min odstępu między warstwami, nie dłuższy niż 1 godz. Powłoki suche w dotyku po 1-2 godzinach, całkowite wyschnięcie po 2-3 dobach. Podczas malowania zapewnić dobrą wentylację. Optymalna temperatura stosowania: +16°C do +25°C. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę: odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć przycisk przez ok. 3 sekundy.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.


Paleta kolorów
 • czerwony tlenkowy
 • szary
 • biały