Farba podkładowa na płyty gipsowo-kartonowe

Parametry techniczne
Stopień połysku mat
Miejsce stosowania wewnętrzna
Wydajność 8-10 m2/l
Termin ważności  24 miesięcy
 Dostępne opakowania 10L
  • Niweluje różnice w barwie podłoża
  • Zwiększa wydajność emulsji nawierzchniowych
  • Wyrównuje chłonność podłoża
  • Poprawia krycie emulsji nawierzchniowych
  • Zapewnia oddychanie ścian

  ZASTOSOWANIE
  Szczególnie polecana jest do pierwszego malowania płyt gipsowo-kartonowych i podłoży o niejednorodnej fakturze. Doskonale kryje zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, drewno i materiały drewnopochodne w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Przeznaczona jest do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.

  KOLOR
  Biały

  APLIKACJA
  Podłoża powinny być suche, bez kurzu i zanieczyszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne sezonować 3-4 tygodnie, gipsowe 2-3 tygodnie. Suche spoiny płyt gipsowo-kartonowych przeszlifować papierem ściernym lub siatką i odpylić. Stare, źle przylegające do podłoża powłoki z farb emulsyjnych usunąć, jeśli mocno się trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane zaleca się pomalować odpowiednim preparatem gruntującym. Nierówności podłoża należy wyrównać gotową masą szpachlową.

  Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu natryskowo. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża powyżej +10°C. Nakładać jedną warstwę farby, następnie po jej całkowitym wyschnięciu tj. po około 4h nałożyć farby nawierzchniowe.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Certyfikaty: