Lakier metaliczny szybkoschnący

Parametry techniczne
pyłosuchość 30- 60 min
suchość w dotyku 2- 3 godz.
całkowita suchość 72 godz.
termin ważności 10 lat
dostępne opakowania 400 ml
 • Emalia satynowa o doskonałych właściwościach kryjących i wypełniających. Służy do dekoracyjnego malowania powierzchni z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, szkła, tektury, itp. Charakteryzuje się wysokim poziomem krycia tworząc trwałe powłoki z efektem metalicznym, które mienią się pod wpływem światła. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

  • Krótki czas schnięcia
  • Wysoki poziom krycia
  • Zapewnia dekoracyjny metaliczny efekt
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE
  Przeznaczony do malowania metalu, drewna, szkła, tworzywa sztucznego, kamienia, tektury itp.

  KOLOR
  Czarny, niebieski, zielony, czerwony, srebrny, złoty, miedziany.

  APLIKACJA
  Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, zwarte, wolne od kurzu i luźnych fragmentów. Powierzchnie zagrzybione należy przed malowaniem oczyścić środkiem dezynfekującym. Powłoki wymagające odtłuszczenia umyć wodą z dodatkiem detergentu. Stare powłoki, źle przylegające należy usunąć, a ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową.

  Przed użyciem energicznie wstrząsać ok. 1 min i wykonać natrysk próbny. Nanosić w formie kilku cienkich warstw, z odległości ok. 25-30cm. Zachować 10-15min odstępu między warstwami, nie dłuższy niż 1 godz. Powłoki suche w dotyku po 30- 60 minutach, całkowite wyschnięcie po ok 72 godzinach. Podczas malowania zapewnić dobrą wentylację. Optymalna temperatura stosowania: +16°C do +25°C. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę: odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć przycisk przez ok. 3 sekundy.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.


Paleta kolorów
 • miedziany
 • czerwony
 • złoty
 • niebieski
 • zielony
 • stare złoto
 • miedziany