Preparat gruntujący akrylowy koncentrat 1:2

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnętrzna i zewnętrzna
Wydajność 5- 20 m2/l
Termin ważności  12 miesięcy
 Dostępne opakowania 1L, 5L
 • Do rozcieńczania w proporcji 1:2
  Pod wylewki, kleje, tynki, gładzie, farby
  Wzmacnia podłoże
  Zmniejsza chłonność podłoża
  Wysoce wydajny

  ZASTOSOWANIE
  Zalecany do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne. Poprawia warunki wiązania zapraw i  przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych.

  KOLOR
  Transparentny

  APLIKACJA
  Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.
  Preparat gruntujący koncentrat rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2 (1 część preparatu i 2 części wody). Preparat najlepiej nanosić na podłoże  jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp. należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. Grunt po wyschnięciu powinien tworzyć matową powierzchnię.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.